MNV Network
2302
szocfelközbesz
Híreink

 

Hivatalosan is kezdetét vette „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert helyreállításának első üteme: A kastély környezete, és a tó helyreállítása” című projekt. A mintegy 240 millió forintból, európai uniós támogatással megvalósuló beruházás eredményeként a Károlyi-kastély épületegyüttesét körülölelő 22 hektár nagyságú történeti kert várhatóan 2014. december végére visszanyeri valamikori fényét.

 

A projekt kedvezményezettje, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) 2014. március 26-án ünnepélyes nyitórendezvény keretében ismertette a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert felújításával kapcsolatos részleteket. A Fehérvárcsurgón rendezett megnyitón gróf Károlyi György, a Károlyi József Alapítvány alapítója, Törő Gábor, országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, Bicske város polgármestere, és Marjay Gyula, az MNV Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója is köszöntötte a résztvevőket.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély történeti kertje országos jelentőséggel bíró műemlék. A 20. század első évtizedeiben Hein János tervei alapján alakították ki a kastélyt körülvevő angolparkot. A beruházás elsődleges célja a kastélyt körbeölelő történeti kastélyparknak és a kert egyik fő értékét adó tónak a helyreállítása. A projekt keretében Hein 1911-es tervei alapján újítják fel a kastély kertjét. Helyreállítják az egykor a kertben található tavat, mely helyén jelenleg nádas található. A tó folyamatos vízpótlása a közelben folyó patak által nyújtott természeti erőforrás hasznosítására épül majd. A projekt keretei között zajló fejlesztések a patakot nem károsítják, az alkalmazott műszaki megoldások a természetes folyamatok leképzésén alapulnak. Az eredeti tervek alapján visszaállítják a csipke teraszról a tóhoz vezető lépcsősort, rekonstruálják a kerti építményeket és sétányokat, valamint felújítják a park növényállományát. A park rehabilitációja során kiemelkedő szempont a meglévő természeti értékek védelme, a biodiverzitás növekedéséhez való hozzájárulás.

A projekt során felújított és helyreállított park üzemeltetését a beruházást követően a Károlyi József Alapítvány veszi majd át, vállalva annak természetvédelmi és műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő fenntartását.

A fejlesztésekkel Magyarország egyik legszebb, de az elmúlt évtizedekben méltatlan állapotba került tájképi kertjének jelentős része nyeri vissza egykori fényét. A történeti kastélykert helyreállításával megvalósuló rendezett környezet egyrészt hazai, másrészt nemzetközi viszonylatban is hozzájárul majd az oktatás, szemléletformálás, turizmus és a tágan értelmezett rekreáció, sport, felüdülés térségfejlesztésben betöltött szerepének erősítéséhez.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély Magyarország egyik olyan történeti műemléke, amely szinte teljes egészében megmaradt. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott felújítás, helyreállítás után méltón reprezentálhatja majd a hazai tájépítészet európai színvonalát.

 

 

 

A Mahart PassNave 24 millió forint saját forrásból állította helyre az ipari műemlék Dömös hajóállomást. A tavaly ősszel állami tulajdonba került társaság adózott eredménye 2012-höz képest közel 100 millió forinttal növekedett és elérte a 420 millió forintot.

A teljes rekonstrukció során az épület korának megfelelő eredeti technológiákkal újították fel a tető szigetelését, tisztították meg a falburkolatokat, festették ki az épület külső és belső tereit. Az utasok kiszolgálásának javítására új, mozgáskorlátozottak által is használható vizesblokkokat alakítottak ki. Az épület környékén kicserélték a korlátokat és kandelábereket, létrehoztak egy kisebb parkolót. A kikötőbe egy bármilyen méretű kiránduló hajó fogadására alkalmas, felújított úszóművet telepítettek be. A hajóállomás rendbetétele lehetőséget nyújt a Dunakanyarban fekvő település lakói számára, hogy ismét bekapcsolódjanak a dunai közlekedésbe. A beruházás az idegenforgalom felfutását eredményezheti a Rám-szakadék és a Prédikálószék térségében.

A Duna az elmúlt 15 évben Európa egyik legvonzóbb idegenforgalmi attrakciójává vált, szállodahajó forgalma meghétszereződött, a folyam e tekintetben a világ első számú célpontja. A világ nagy hajótársaságai évente közel 160 ezer külföldi turistát hoznak Magyarországra, Budapest a nemzetközi szállodahajózás egyik központja. A MAHART Passnave Kft. a létrejött stratégiai együttműködések alapján 500, korábban külföldi folyami szállodahajókon szolgálatot teljesítő szakember kiközvetítésében működhet közre. A magyar munkaerő foglalkoztatása így ismét hazai cégnél valósulhat meg.

A hazai folyami turizmus népszerűségének emelése érdekében, a hajórekonstrukciós program folytatásaként elkészül a 250 személyes Dömös kiránduló-városnéző hajó átépítése. A Dömös a mai igényeknek megfelelő külső és belső felújítás mellett korszerű képi és hangtechnikai fedélzeti eszközöket kap. A hajó idén kibővített budapesti városnéző járatként üzemel, egy-egy új megállója lesz a parlamenti látogatóközpont mellett, a Várbazárnál és a Bálna épületénél is.

A készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia szerint a hajós közösségi személyszállításnak különösen a főváros és Esztergom - Leányfalu - Százhalombatta - Dunaújváros elővárosi térségben lehet szerepe. A folyamatos fejlesztések első ütemében, az idei szezontól ismét bekapcsolódik a menetrend szerinti járatokba Dömös mellett Tahi és Leányfalu is. A szakminisztérium vizsgálja annak lehetőségét, hogy az állami közlekedési társaságok szolgáltatásait a Budapestről a Dunakanyarba látogató turisták közös jeggyel vehessék igénybe. Így középtávon mód nyílna rá, hogy egy hajókirándulással induló napot a MÁV-START vagy a helyi Volánok járataival hazatérve fejezzenek be az ide utazók.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tavaly októberben lett a Mahart PassNave Kft. többségi tulajdonosa, ezzel megteremtette a lehetőséget a felújítás elkezdésére. A rekonstrukció nemcsak az épületet érinti, hanem a teljes partszakaszt és a kikötői mólót is. Dömös egy újabb turistacsalogatóval bővül azzal, hogy megszépül a hajóállomás és a környéke. Az állami szerepvállalásnak köszönhetően a Mahart PassNave Kft. más állami cégekkel veheti fel a kapcsolatot, például a beszállításoknál a TOKAJ Kereskedőházzal, a műszaki fejlesztéseknél, a szállodahajók energiaellátásával kapcsolatban pedig az MVM Zrt.-vel.

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Mahart PassNave Kft.

 

 

Budapest-Dömös, 2014. március 22.

 

Befejeződött a Középkori Egyetem épületének rekonstrukciója, a felújított műemléket 2014. március 18-án adták át a közönségnek Pécsett. Magyarország első egyetemének 14. századi alapítása az európai kultúrkör egyik legjelentősebb intézményének létrehozását jelentette. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az egyetem és környezete rekonstrukciójához három év alatt mintegy 503 millió forintot biztosított.

 

A Középkori Egyetem átadása alkalmából szervezett ünnepség keretében sor került két díj, a Márk Tamás, a Vilmos Püspök díj átadására, valamint egy Pécs és Szigetvár városa közötti szerződés aláírására is.

 

Az átadáson Doncsev András, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a mai nap az alapokról szól. Életre kell hívni egyetemet, iskolát, értékeket, ellenben azzal az időszakkal, amikor az országot a véletlenek sodorták. Ma azokra emlékezünk, akik építkeztek. A nagy örökség, kötelezettség a továbbépítkezés, amit tudatosan és fegyelmezetten lehet, hiszen közös hazát építeni csak együtt tudunk.

 

Dr. Udvardy György, Pécs püspöke hangsúlyozta a mindenkori együttműködés fontosságát, s beszédében kiemelte, hogy az ember csodálatos lény, hiszen folyamatosan keresi az igazságot, a jóra való törekvést. A mai nap ennek a keresésnek az ünnepe, amikor a hit vezet bennünket, s van célja annak, amit életnek nevezünk, s ami egyetemes kultúrát teremt. Ezért nagy jelentőségű, hogy elődeink meghozták azt a döntést, hogy a kultúrának olyan helyet kell létrehozni, ami által a tudás előrevívő helyszínné válik.

 

Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere arról beszélt, hogy a Genius Loci, a hely szelleme érződik a helyen, ahol Péter király, Janus Pannonius, ókeresztény emlékek, s Zrínyi Miklós történelmi nyomai együttélnek. Pécs identitása három pilléren nyugszik: ókeresztény örökségen, egyetemi oktatáson és a Zsolnay örökségen, mely a pécsiség alapját, a jövő útravalóját adja, hiszen van mire építkeznünk, ez ad tartást és erőt.

 

Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora megemlékezett az 1367-es egyetemalapításról, mely a magyar nép kultúrájának sorsfordulója, ahol Magyarország elkötelezte magát a fejlődés és a haladás útján. Ugyan a mai egyetem és a középkori egyetem között nincs jogfolytonosság, de nagyszerű dolognak tartja, hogy vissza tudunk nyúlni az ősökhöz, s ez a történelmi múlt a biztosíték arra, hogy három év múlva méltó módon ünnepelhetjük az egyetem 650 éves évforudlóját.

 

A társaság az egyetem és környezete rekonstrukciójának befejezéséhez, a 2011-ben megkezdett és most befejezett első és második ütemhez három év alatt 503 millió forintot biztosított.

Az ünnepélyes átadáson Marjay Gyula, az MNV Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója elmondta, hogy a társaság büszke arra, hogy a Középkori Egyetem rekonstrukciójával 30 év munkáját lezárva, tisztán saját erőből korunk magyar műemlékvédelmének egyik legnagyobb szabású alkotását hozhatta létre.

 

Márta István, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft., a létesítmény üzemeltető cégének ügyvezetője, beszédében visszatekintett a múltra, s elmondta, hogy a pécsi egyetem épületének helye már az 1900-as években foglalkoztatta a kutatókat. Evlia Cselebi török történetíró leírása alapján az egyetem helyét a székesegyház körüli épületekben feltételezték. Dr. Sándor Mária és dr. Gerő Győző ásatásai során kerültek elő Pécsett a székesegyház mögött a várfalhoz tapadó épületmaradványok, rendkívüli értékű szobrok, amelyek igazolhatják a feltételezéseket, hogy a XIV. században ezen a helyen volt a magyar egyetemi oktatás bölcsője.

 

Az 1967-ben meginduló feltárások során - amelyek rövidebb-hosszabb szünetekkel egészen 2010-ig tartottak - került elő a Sándor Mária által a középkori egyetemmel azonosított épület, valamint az egyetem épületétől nyugatra elhelyezkedő, írott forrásokból is ismert Aranyos Mária-kápolna, amelyet 1355-ben alapított Miklós püspök (1346-60). Az ásatás során megállapítható volt, hogy a kápolnát temetkezőhelyül is használták. A feltárt síremlék helye és faragványainak a XIV. század második felére keltezhető stílusa egyértelművé tette, hogy a reprezentatív baldachinos síremlék az egyetemalapító Vilmos püspöké volt.

 

A feltárás különleges jelentősége arra a meggondolásra késztette a régészeket és az építészeket, hogy az emlékeket a történeti hitelességet messzemenőkig őrizve egy olyan védőépületben kell bemutatni, amely egyben otthona is lehet az ásatás során előkerült gazdag leletanyagnak. A védőépület Schőner László és Schőnerné Pusztai Ilona tervei alapján készült.

A kilencvenes évek végén megkezdődött rekonstrukció támogatás híján 2000-ben leállt, majd 2010-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóvoltából folytatódott.

 

A Középkori Egyetem történetét bemutató kiállítást Dr. Font Márta vezetésével a pécsi Középkori Egyetem Alapítvány készítette elő. A Pécs középkori emlékeit és gótikus szobrait bemutató kiállítás ez év őszén az „Értékes Pécs - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú DDOP-2.1.1 projekt keretében valósul meg.

 

A társaság az egyetem és környezete rekonstrukciójának befejezéséhez, a 2011-ben megkezdett és most befejezett első és második ütemhez három év alatt 503 millió forintot biztosított.

Az ünnepélyes átadáson Marjay Gyula, az MNV Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója elmondta, hogy a társaság büszke arra, hogy a Középkori Egyetem rekonstrukciójával 30 év munkáját lezárva, tisztán saját erőből korunk magyar műemlékvédelmének egyik legnagyobb szabású alkotását hozhatta létre.

Hasznos információk:

Szakértők, akikkel interjút lehet készíteni:

·         Dr. Sándor Mária régész 0620 4502668

·         Dr. Font Márta történész 0630 4995928

·         Dr. Buzás Gergely, kiállítás curator: 0620 5664509

 

Letölthető fotók:

https://www.wetransfer.com/downloads/5f51be059f1cd8135983a0e171cd73ec20140318084803/f3644db13f8888065a511d9a2ca5f23120140318084803/e3afcb

 

Látogatási rend:

A Középkori Egyetem megtekintehtő egyénileg és csoportosan is tárlatvezetéssel: péntek, szombat, vasárnap 10,12,14 és 16 órakor induló idegenvezetéssel. Csoportok számára minimum 48 órával az érkezés előtt szükséges bejelenkezni az info@pecsorokseg.hu e-mail címen. Érdeklődés, időpont-egyeztetés az alábbi telefonszámon lehetséges: 0672/224-755 keddtől vasárnapig 10-18 óra között. Belépőjegyet a Cella Septichora Látogatóközpont recepcióján lehet váltani, ahonnan a vezetések indulnak.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.