Híreink

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület vagyonkezelési szerződésének azonnali hatályú felmondásáról döntött. A vagyonkezelői szerződést az egyesület a felszólítások ellenére sem teljesítette.

A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogelődjével, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött határozatlan időre szóló vagyonkezelési szerződést a Hármashatárhegyi vitorlázó-repülőtér területének használatára vonatkozóan,1998. május 20-án. A szerződést 2006-ban módosították, amely szerint az egyesület köteles a kezelt vagyonhoz tartozó ingatlan felújításárát ellátni, évente legalább 4.000.000 forint értékben. Az egyesület köteles továbbá az épületek és építmények állapotáról részletes műszaki és érték felmérő tanulmányt készíteni, amely legalább 5 éves távlatban tartalmazza a szükséges karbantartási, állagmegóvási és felújítási munkák leírását, azok várható bekerülési értékét, évenkénti ütemezését és forrásait. A kezelt vagyonon végzett felújítási munkálatokról az ezekre vonatkozó bizonylatokkal és számlákkal a következő év január 31-ig köteles a vagyonkezelő az elszámolást benyújtani a vagyonkezelésbe adó felé, amit azonban az egyesület az elmúlt években nem teljesített. Az MNV Zrt. a vagyonkezelőt 2011. évtől kezdődően több alkalommal felszólította, hogy a bizonylatokkal alátámasztott beruházásait igazolja.

Az MNV Zrt. tehát több alakalommal is felszólította az egyesületet a szerződés szerint előírt elszámolások benyújtására, amelynek a repülőtér vagyonkezelője nem tett eleget. A megállapodás szerint, amennyiben a vagyonkezelő írásbeli felszólítás ellenére, az abban foglalt határidőig sem tesz eleget a kötelezettségeinek, a szerződés azonnali hatállyal felmondható. Az MNV Zrt. ezek alapján jogszerűen mondta fel a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület szerződését.

A vagyonkezelési szerződés alapján az egyesület a kezelt vagyonba tartozó eszközök után elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeget a kincstári vagyon pótlására, bővítésére, a kezelt vagyon felújítására a vagyon gyarapítására köteles fordítani, amit a vagyonkezelő társaság szintén nem teljesített.

A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület 2013. augusztus 14-én keresetet nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróság részére, melyben a szerződésbontás jogszerűtlenségének megállapítását kérte. Az MNV Zrt. a peres eljárás megindításáról a bíróságtól értesítést nem kapott, az egyesület jogi képviselőjének tájékoztatása szerint a keresetet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasító végzés ellen az egyesület fellebbezést jelentett be, melynek elbírálása folyamatban van.

A felmondástól függetlenül, a környezetvédelmi felügyelőség a helyszínen ellenőrzést végzett, amely számos szabálytalanságot tárt fel. A leszállópálya tereprendezésére kevert építési bontási hulladékot találtak a feltöltés bizonyos részein. A geodéziai felmérések alapján, a területen elhelyezett hulladékok mennyisége, a becslések szerint elérheti a több száz  köbmétert.

A tervek szerint, az országos jelentőségű védett természetvédelmi terület teljes egésze, visszakerül a természetvédelembe.

Budapest, 2014. április 17.

 

 

Hivatalosan is kezdetét vette „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert helyreállításának első üteme: A kastély környezete, és a tó helyreállítása” című projekt. A mintegy 240 millió forintból, európai uniós támogatással megvalósuló beruházás eredményeként a Károlyi-kastély épületegyüttesét körülölelő 22 hektár nagyságú történeti kert várhatóan 2014. december végére visszanyeri valamikori fényét.

 

A projekt kedvezményezettje, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) 2014. március 26-án ünnepélyes nyitórendezvény keretében ismertette a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert felújításával kapcsolatos részleteket. A Fehérvárcsurgón rendezett megnyitón gróf Károlyi György, a Károlyi József Alapítvány alapítója, Törő Gábor, országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, Bicske város polgármestere, és Marjay Gyula, az MNV Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója is köszöntötte a résztvevőket.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély történeti kertje országos jelentőséggel bíró műemlék. A 20. század első évtizedeiben Hein János tervei alapján alakították ki a kastélyt körülvevő angolparkot. A beruházás elsődleges célja a kastélyt körbeölelő történeti kastélyparknak és a kert egyik fő értékét adó tónak a helyreállítása. A projekt keretében Hein 1911-es tervei alapján újítják fel a kastély kertjét. Helyreállítják az egykor a kertben található tavat, mely helyén jelenleg nádas található. A tó folyamatos vízpótlása a közelben folyó patak által nyújtott természeti erőforrás hasznosítására épül majd. A projekt keretei között zajló fejlesztések a patakot nem károsítják, az alkalmazott műszaki megoldások a természetes folyamatok leképzésén alapulnak. Az eredeti tervek alapján visszaállítják a csipke teraszról a tóhoz vezető lépcsősort, rekonstruálják a kerti építményeket és sétányokat, valamint felújítják a park növényállományát. A park rehabilitációja során kiemelkedő szempont a meglévő természeti értékek védelme, a biodiverzitás növekedéséhez való hozzájárulás.

A projekt során felújított és helyreállított park üzemeltetését a beruházást követően a Károlyi József Alapítvány veszi majd át, vállalva annak természetvédelmi és műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő fenntartását.

A fejlesztésekkel Magyarország egyik legszebb, de az elmúlt évtizedekben méltatlan állapotba került tájképi kertjének jelentős része nyeri vissza egykori fényét. A történeti kastélykert helyreállításával megvalósuló rendezett környezet egyrészt hazai, másrészt nemzetközi viszonylatban is hozzájárul majd az oktatás, szemléletformálás, turizmus és a tágan értelmezett rekreáció, sport, felüdülés térségfejlesztésben betöltött szerepének erősítéséhez.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély Magyarország egyik olyan történeti műemléke, amely szinte teljes egészében megmaradt. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott felújítás, helyreállítás után méltón reprezentálhatja majd a hazai tájépítészet európai színvonalát.

 

 

 

A Mahart PassNave 24 millió forint saját forrásból állította helyre az ipari műemlék Dömös hajóállomást. A tavaly ősszel állami tulajdonba került társaság adózott eredménye 2012-höz képest közel 100 millió forinttal növekedett és elérte a 420 millió forintot.

A teljes rekonstrukció során az épület korának megfelelő eredeti technológiákkal újították fel a tető szigetelését, tisztították meg a falburkolatokat, festették ki az épület külső és belső tereit. Az utasok kiszolgálásának javítására új, mozgáskorlátozottak által is használható vizesblokkokat alakítottak ki. Az épület környékén kicserélték a korlátokat és kandelábereket, létrehoztak egy kisebb parkolót. A kikötőbe egy bármilyen méretű kiránduló hajó fogadására alkalmas, felújított úszóművet telepítettek be. A hajóállomás rendbetétele lehetőséget nyújt a Dunakanyarban fekvő település lakói számára, hogy ismét bekapcsolódjanak a dunai közlekedésbe. A beruházás az idegenforgalom felfutását eredményezheti a Rám-szakadék és a Prédikálószék térségében.

A Duna az elmúlt 15 évben Európa egyik legvonzóbb idegenforgalmi attrakciójává vált, szállodahajó forgalma meghétszereződött, a folyam e tekintetben a világ első számú célpontja. A világ nagy hajótársaságai évente közel 160 ezer külföldi turistát hoznak Magyarországra, Budapest a nemzetközi szállodahajózás egyik központja. A MAHART Passnave Kft. a létrejött stratégiai együttműködések alapján 500, korábban külföldi folyami szállodahajókon szolgálatot teljesítő szakember kiközvetítésében működhet közre. A magyar munkaerő foglalkoztatása így ismét hazai cégnél valósulhat meg.

A hazai folyami turizmus népszerűségének emelése érdekében, a hajórekonstrukciós program folytatásaként elkészül a 250 személyes Dömös kiránduló-városnéző hajó átépítése. A Dömös a mai igényeknek megfelelő külső és belső felújítás mellett korszerű képi és hangtechnikai fedélzeti eszközöket kap. A hajó idén kibővített budapesti városnéző járatként üzemel, egy-egy új megállója lesz a parlamenti látogatóközpont mellett, a Várbazárnál és a Bálna épületénél is.

A készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia szerint a hajós közösségi személyszállításnak különösen a főváros és Esztergom - Leányfalu - Százhalombatta - Dunaújváros elővárosi térségben lehet szerepe. A folyamatos fejlesztések első ütemében, az idei szezontól ismét bekapcsolódik a menetrend szerinti járatokba Dömös mellett Tahi és Leányfalu is. A szakminisztérium vizsgálja annak lehetőségét, hogy az állami közlekedési társaságok szolgáltatásait a Budapestről a Dunakanyarba látogató turisták közös jeggyel vehessék igénybe. Így középtávon mód nyílna rá, hogy egy hajókirándulással induló napot a MÁV-START vagy a helyi Volánok járataival hazatérve fejezzenek be az ide utazók.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tavaly októberben lett a Mahart PassNave Kft. többségi tulajdonosa, ezzel megteremtette a lehetőséget a felújítás elkezdésére. A rekonstrukció nemcsak az épületet érinti, hanem a teljes partszakaszt és a kikötői mólót is. Dömös egy újabb turistacsalogatóval bővül azzal, hogy megszépül a hajóállomás és a környéke. Az állami szerepvállalásnak köszönhetően a Mahart PassNave Kft. más állami cégekkel veheti fel a kapcsolatot, például a beszállításoknál a TOKAJ Kereskedőházzal, a műszaki fejlesztéseknél, a szállodahajók energiaellátásával kapcsolatban pedig az MVM Zrt.-vel.

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Mahart PassNave Kft.

 

 

Budapest-Dömös, 2014. március 22.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.